แหล่งต้นน้ำลำธาร  อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน  บ่อน้ำร้อนลือนาม  สามต้นสักใหญ่   ไหว้พระธาตุดอยซาง

แผนที่แสดงข้อมูลการเกษตรของอำเภอเมืองปาน ปี 2565

 

แผนที่ชุดดิน

แผนที่พืชเศรษฐกิจ

 ระดับตำบล

แผนที่พืชเศรษฐกิจ

ระดับอำเภอเมืองปาน

ตำบลเมืองปาน

ข้าว

ข้าว

ตำบลบ้านขอ

ข้าว

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ตำบลทุ่งกว๋าว

ข้าว

ยางพารา

ตำบลแจ้ซ้อน

ข้าว

อ้อย

ตำบลหัวเมือง

ข้าว

ลำไย

อำเภอเมืองปาน